Technické oddelenie bolo zriadené s cieľom zaistiť potrebné technické práce pre materskú firmu, a poskytovať zákazníkom technický a informačný servis o produktoch Soudal. Technické oddelenie ďalej zisťuje špecifické atesty, protokoly a schválenie na základe dohody potrieb zákazníka.

 

Technické oddelenie spracováva

 

- Technické listy k jednotlivým produktom
- KBÚ k produktom, u ktorých je tento dokument stanovený zákonom
- Prehlásenie o zhode výrobku

 

Technické oddenie poskytuje a ponúka

 

- Technické poradenstvo a informácie o vlastnostiach produktov
- Individuálne preškolenie odberateľa
- Preškolenie pracovníkov odberateľa
- Prezentačné a školiace programy pre študijné a propagačné účely
- Spracovanie vzorových technologických postupov pre dané aplikácie
- Zaškolenie aplikačnej firmy s vystavením protokolu
- Zaistenie špeciálnych testov výrobkov podľa priania odberateľa (úhrada dohodou)

 

Kontaktné údaje

Technické oddelenie

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
Tel.: +421 37 6555 841-2
Fax.: +421 37 7412 697
Ing. Peter Molnár

Mobil: +421 911 910 151

Mobil: +421 918 833 940 
E-mail: p.molnar@soudal.sk

Prihlásenie © weBase